SEÇİÇİ KURUL

SEÇİÇİ KURUL

1) Prof. Dr. Emre Bağce - Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

2) Doç. Dr. Işıl Arpacı -İnönü Üniversitesi Siyasi Bilimler

3) Dr. Öğr. Üyesi- Halil İbrahim Uzun – Muş Alparslan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi

4) Nilüfer Kart - Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi

5) Sıdıka Aydın - Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı

6) Fatma Bostan Ünsal - Hak-İnsiyatifi Genel Sekreteri

7) Merve Aydın Küçük - AGD Kadın Kolları Başkanı

8) Fatma Zengin - Hak-İş Kadın Kolları Başkanı

9) Elif Örs - Maaile Dergisi Editörü