İlkeler

İlkeler

İlkeler

Ödüller ve Koşulları

Hayata Değer Katan Kadınlar ödülleri her yıl aşağıdaki alanların her birinde bir kişiye verilecektir:

 • Onur Ödülü
 • Bilim-Akademi Ödülü
 • Girişimcilik ve Üreticilik Ödülü
 • Anne Ödülü
 • İyilik Ödülü
 • Kültür Sanat ve Spor Ödülü

 

 • Onur Ödülü, toplumsal hayatın farklı alanlarında üstün değerler üretmiş, hayatında hakkaniyeti, şefkati, toplumsal meşruiyet ve vicdanı esas almış, insanların, ailelerin ve toplumların refah içinde yaşaması için üstün gayret göstermiş ve şahsiyetiyle bugüne ve yarına örnek olmuş gerçek kişilere verilir.
 • Bilim–Akademi Ödülü, fen, sağlık ve beşerî-sosyal bilimlerin farklı alanlarında hayatı ve eserleri ile topluma ve insanlığa katkı sağlayan, bilimsel gayret ve çalışmaları ile bugüne ve yarına örneklik teşkil eden bilim insanlarına ve kuruluşlarına verilir.
 • Girişimcilik ve Üreticilik Ödülü, kadının yaratılışında olan ‘üretmek’ özelliğini hayatına yansıtmış, tarım, sanayi, ekonomik alanda üretime katılan, azim ve karalıklarıyla zorunlulukları aşıp, büyük cesaret ve fedakârlık göstererek yaptığı örneklik teşkil eden çalışmalarıyla, Türkiye’de ve dünyada emeğin, gelişmesine ve yaygınlaşmasına hizmet eden kişilere ya da kuruluşlara verilir
 • Anne Ödülü, ömrünü ve gönlünü evladına adayan, almadan veren, karşılık beklemeden seven, yeni nesillerin en güzel şekilde yetişmesine gösterdiği eşsiz fedakarlıkla hizmet eden kişilere verilir.
 • İyilik Ödülü, hayatın tüm alanlarında, çalışmaları, yüksek ahlakı ve başarıları ile ülkede veya dünyada attığı adımlarla gönüllere dokunan, toplumsal faydayı önceleyen ve insanlara örneklik teşkil eden kişilere verilir.
 • Kültür Sanat ve Spor Ödülü, hizmet ve eserleriyle kültür sanat ve spor hayatına katkılarda bulunan ülkemizin bu alanlarda yükselmesi çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle milli ve manevi değerlerimize katkı sunan kişi ve kurumlara verilir.

 

Seçici Kurul

Kurul, aday belirleme sürecinde yapılan aday önerilerine dair değerlendirmeyi yapar. Ödüle layık görülen isimleri belirler.

Seçici Kurul, Ödül Tertip Heyeti’yle koordinasyon içinde toplantı takvimini oluşturur.

Tertip Heyeti

Hayata Değer Katan Kadınlar Ödülleri’nin yürütme birimidir; en az beş kişiden oluşur. Hayata Değer Katan Kadınlar Ödülleri’nin tüm idari, hukuki, finansal işlerini yürütür. Ödül için önerilen isimlerin takibini yapar; Seçici Kurul üyelerinin koordinasyonunu sağlar. Ödüle layık görülen kişi ve kurumlarla ilişkileri yürütür. Ödül Töreni’nin plan ve koordinasyonunu yürütür.

Ödül Verileceklerin Belirlenmesi

Hayata Değer Katan Kadınlar Ödülleri aday önerileri Ödül Tertip Heyetine yapılır. Hayata Değer Katan Kadınlar Ödülleri için aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar aday gösterebilirler:

 • Üniversiteler
 • Araştırma ve düşünce kuruluşları
 • Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren kuruluşlar
 • Sivil Toplum Örgütleri
 • Kamu kuruluşları
 • Sanayi ve ticaret kuruluşları
 • Medya kuruluşları
 • Spor alanında faaliyet gösteren kuruluşlar
 • Gerçek kişiler, bireysel olarak aday olabilir ya da aday gösterebilirler

Aday gösterme süreci her yıl 1 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Hayata Değer Katan Kadınlar Seçici Kurula yapılır. Ödül Tertip Heyeti başvuru duyurularını yapar, aday önerileriyle ilgili süreci yürütür.

Hayata Değer Katan Kadınlar Ödülleri için aday göstermek isteyenler, başvuru tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak, Ödül Tertip Heyeti’ne başvururlar.

 • Aday gösterme nedenlerini açıklayan gerekçeli bir sunuş yazısı
 • Adayın ayrıntılı özgeçmişi
 • Adayın yaptığı hizmetler, eserler, başarı veya katkılara dair bilgiler veönerileri gizli tutulur, isim veya bilgileri hiçbir kişi veya kurumla paylaşılmaz.

Ödül alamayanlar için sonraki yıllarda yeniden başvuru yapılabilir. Bu başvuruda varsa, yeni bilgiler eklenir. Yoksa başvuru yazısı yeterli olur.

Değerlendirme

Hayata Değer Katan Kadınlar Ödülleri için başvurular ve isim önerileri, 1 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında yapılır. Mart ayı içinde Ödül Tertip Heyeti başvuruları, belgelerin ve içeriğin kurallara uygunluğunu gözden geçirir. Her bir adayla ilgili dosya Seçici kurulun değerlendirmesi için hazır hale getirilir. Eksik belgelerle yapılan öneriler değerlendirmeye alınmaz.

Seçici Kurul Ocak ayı içinde değerlendirme toplantılarını gerçekleştirir. Adaylarla ilgili ön değerlendirme süreci istişare ile yürütülür; ancak nihai aday belirleme sürecinde her bir üye 100 puan üzerinden adaylarla ilgili bir değerlendirme yapar. Her bir adayla ilgili puanlar toplanıp, üye sayısına bölünerek ortalama ham puanları belirlenir. En yüksek oy alan adaydan itibaren bir sıralama yapılır. Seçici Kurul üyelerinden birinin en yüksek puana sahip adayla ilgili herhangi bir çekincesi var ise, bunu ifade edebilir; üyelerin çoğunluğu ile nihai karara varılır.

Ödüllerle ilgili nihai liste, Ödül Tertip Heyeti’ne bildirilir ve ödül programından önce hiçbir şekilde paylaşılmaz.